【MV】杨丞琳 - 象是一颗星星【1080P】【百度云】

视频流信息
+编码格式: AVC
+视频码率: 2654 kbps
+视频帧率:23 fps
+分 辨 率: 1920 x 1080
+显示比率: 1.778

音频流信息
+编码格式: A_AAC/MPEG4/LC
+音频码率: 128 kbps
+声 道 数: 2 channels
+采 样 数: 44100 Hz
+音频位数: 0 bits

 

《【MV】杨丞琳 - 象是一颗星星【1080P】【百度云】》

 

链接:

百度网盘下载

提取码:

提取码:

qgn5

 

点赞

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注